Parafia Otrębusy
Konto parafialne
Adres Tel. (0-22) 758-51-35 parafiaotrebusy@gmail.com

Aktualności

X niedziela zwykła

Łk 7,11-17


Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.
KWARTALNE DNI SKUPIENIA 11-12 czerwca 2016r

Temat: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną!" (por. Wj 20,2-3).

Ośrodek Rekolekcyjny Świętego Jana Pawła II 05-805 Otrębusy, Kanie, ul. Nadarzyńska 21

tel.: 22/758 54 13

e-mail: kanieor@poczta.onet.pl
Nabożeństwa czerwcowe

Nabożeństwa czerwcowe - w niedzielę i uroczystości o godz. 17.30,

w dni powszednie po wieczornej Mszy św.
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY Kraków 2016


szczegóły: http://www.krakow2016.com/

W naszej Parafii będziemy gościć młodych ludzi od 20 do 26 lipca 2016

Dni w Diecezjach w Archidiecezji Warszawskiej w dniach 20 – 26 lipca 2016


szczegóły: http://sdm2016.waw.pl/pl/dni-w-diecezjach/


20 lipca 2016 - przyjazd

Wieczorem przywitanie młodzieży w parafiach podczas zorganizowanej uroczystości: np. koncert, przedstawienie, grill, piknik – forma dowolna, przywitanie zakończone wspólną modlitwą. Zaprezentowanie goszczonych grup, ich opiekunów i przedstawienie się parafii.

21 lipca 2016 – Dzień Kultury i Historii

Dzień Kultury i Historii (zwiedzanie miejsc związanych z Historią i Kulturą Warszawy i Mazowsza – muzeów, budynków i parków historycznych: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Św. Jana Pawłą II i Ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego, Muzeum Narodowe, Zamek Królewski i Starówka Warszawska, Łazienki Królewskie, Pałac i Ogrody w Wilanowie, Centrum Nauki Kopernik i inne). Wieczorem spotkanie młodzieży na Placu Piłsudskiego. Program kulturalny realizowany będzie przez różne Podmioty i Instytucje w tym Centrum Myśli Jana Pawła II, na zakończenie wspólne świętowanie.

22 lipca 2016 – Dzień Pielgrzymowania i Dzieł Miłosierdzia

Dzień Pielgrzymowania i Dzieł Miłosierdzia (nawiedzanie miejsc związanych z życiem świętych Warszawy: Matka Boża Łaskawa – Patronka Archidiecezji – Kościół OO. Jezuitów na Starym mieście, Św. Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński – katedra Warszawska, Św. Maksymilian Maria Kolbe – Niepokalanów, bł. Ks. Jerzy Popiełuszko – Sanktuarium na Żoliborzu, Św. Andrzej Bobola – Patron Polski – Sanktuarium na Mokotowie, kościoły na trakcie królewskim i inne. Do Sanktuariów można zorganizować piesze pielgrzymki z parafii, jeśli na to pozwalają warunki. W ciągu dnia możliwość podjęcia posługi miłosierdzia wobec chorych, cierpiących, potrzebujących pomocy. Możliwość ta realizowana będzie przy pomocy Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Caritas parafialnych. Wieczorem nabożeństwo adoracyjne w każdej parafii w intencji młodzieży i pokoju na świecie.

23 lipca 2016 – Ogólnodiecezjalne spotkanie Młodzieży przy Świątyni Opatrzności Bożej – Warszawskie Uwielbienie

Ogólnodiecezjalne spotkanie Młodzieży przy Świątyni Opatrzności Bożej – Warszawskie Uwielbienie – uroczysta „Msza św. Posłania” pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego, wieczór świadectw i koncert uwielbieniowy. Program realizowany przez Centrum Opatrzności Bożej, Centrum Myśli Jana Pawła II i inne Podmiotów i Instytucje. Do wczesnych godzin popołudniowych Dzień Rekreacji, Sportu i Współzawodnictwa. Program realizowany przy współpracy Parafii z Samorządami np. na obiektach sportowych.

24 lipca 2016 – Dzień w Parafiach i Rodzinach

Uroczysta Msza św. parafialna z udziałem Gości pod przewodnictwem Ks. Proboszcza. Następnie czas z rodzinami i parafią: wspólny piknik, grill. Wieczorem uroczyste pożegnanie i podziękowanie organizowane przez Parafie.

25 lipca 2016 – wyjazd młodzieży do Krakowa